Completed jobs
Letters of reference
Certificates and awards
List of major projects
HAZOP and SIL analysis
Security reports
No.Contract no./yearClientHAZOP analysis topic
1105/2004Grupa LOTOS SA GdańskModernizacja instalacji 100, 200 i 900 na bazie projektu Lurgi Polska (destylacja atmosferyczna i próżniowa ropy naftowej, instalacja hydroodsiarczania)
2180/2004PROCHEM SA WarszawaInstalacja hydrorafinacji parafin w Trzebini
3200/2005AT Agrar Technik NiemcyInstalacja biodiesla w Rafinerii Trzebinia
4280/2005PROCHEM SA WarszawaInstalacja granulacji saletrzaku (Węgry)
5290/2005Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-KoźleInstalacja destylacji ekstrakcyjnej frakcji BT
6279/2006Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA Kędzierzyn-KoźleModernizacja Wytwórni Bezwodnika Ftalowego III – węzły reakcyjne
7327/2006Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Zielona GóraTerminal Ekspedycyjny Wierzbno
8338/2006Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe ENERGOSTER Sp. z o.o. WrocławModernizacja układów regulacji i zabezpieczeń dla turbiny 2700-TG2 na terenie rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku (+ analiza SIL)
9427/2007LURGI SA KrakówInstalacja CDU/VDU w Rafinerii Gdańskiej Grupy LOTOS SA
10466/2008„control ProcesS” SA TarnówInstalacja DRW (destylacja atmosferyczna ropy naftowej) w Rafinerii Nafty Jedlicze
11485/2008Air Liquide Polska Sp. z o.o., KrakówInstalacja produkcji i magazynowania azotu dla rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku (+ analiza SIL)
12562/2010LURGI SA KrakówInstalacja Izomeryzacji Frakcji C5/C6 w rafinerii w Astrachaniu (Gazporm Rosja)
13617/2010Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-KoźleInstalacja Przerobu Benzolu
14675/2011PKN ORLEN SA PłockStanowisko rozładunku tlenku etylenu
15703/2011Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-KoźleKotłownia Parowa 2x25 Mg/h.
16766/2012LURGI GmbH Frankfurt NiemcyInstalacja Izomeryzacji w rafinerii w Surgucie (Gazporm Rosja) (+ analiza SIL)
17853/2013LURGI S.A./ Air Liquide KrakówInstalacja Ekstrakcji Butadienu (TVK Węgry) (+ analiza SIL)
18863/2013Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. ZabrzeStacja regazyfikacji LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w Ełku
19866/2013
899/2013
909/2013
LURGI S.A./ Air Liquide KrakówInstalacja wodoru i dwutlenku węgla „Horizon-2” (CNRL Kanada)
20954/2014Nazwa zastrzeżonaInstalacja DRW i instalacja wytwarzania olefin
No. Contract no./year Client Description
1 002/2002 SYNTEZA SA Kędzierzyn-Koźle Raport bezpieczeństwa dla instalacji oksyetylatów i propoksylatów (tlenek etylenu, tlenek propylenu)
2 007/2002 ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Raport o bezpieczeństwie dla zakładu ICSO Chemical Production (obejmujący m.in. tlenek etylenu)
3 013/2002 SYNTEZA SA Kędzierzyn-Koźle Raport bezpieczeństwa dla instalacji dianu i alkilofenoli (fenol)
4 040/2003 246/2005 Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA Kędzierzyn-Koźle Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (propylen, benzen, amoniak, woda amoniakalna, azotyn sodu, formalina, naftalen, ftalan dwubutylu)
5 116/2004 Krono-Chem Sp. z o.o Szczecinek Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (formalina, metanol)
6 124/2004 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (etylen, benzen)
7 128/2004 Brenntag Polska Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (kwas fluorowodorowy)
8 220/2005 Węglopochodne Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Raport o bezpieczeństwie (naftalen, frakcje z destylacji smoły węglowej), określenie stref zagrożenia wybuchem
9 230/2005 SILEKOL Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (formalina, metanol)
10 238/2005 PCC ROKITA SA Brzeg Dolny Koncepcja monitoringu stężeń chloru i chlorowodoru wokół granicy terenu PCC Rokita SA.
11 265/2005 PCC SYNTEZA SA Kędzierzyn-Koźle Koncepcja modernizacji systemu czujników tlenku propylenu.
12 511/2009 ZAK Spółka Akcyjna Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla ZAK S.A.
13 512/2009 PCC SYNTEZA S.A. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy dla Pcc Synteza S.A.
14 551/2009 ICSO Chemical Production Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla ICSO Chemical Production
15 561/2010 SILEKOL Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla zakładu SILEKOL Sp. z o.o.
16 571/2010 Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla zakładu Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.
17 590/2010 Nitroerg SA Krupski Młyn Analiza procesu produkcji Nitrocetu pod kątem bezpieczeństwa procesowego
18 673/2011 DAW-Bytom Sp. z o.o. Raport o bezpieczeństwie, Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy
19 788/2012 ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach Raport o bezpieczeństwie, Wewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy
20 823/2012 POCH SA Gliwice Analiza skutków wycieku kwasu solnego
21 955/2014 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (benzol i jego pochodne)
22 969/2014 Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla Grupy Azoty ZAK S.A.
23 970/2014 SILEKOL Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla zakładu SILEKOL Sp. z o.o.
Lp. Rok Klient Projekt / tematyka
12015 ZARMEN Sp. z o.o Dokumentacja projektowa zbiornika V=3m3
22015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt techniczny „Stacji azotu bezpieczeństwa do gaszenia TG”
32015 Introl-Energomontaż Sp. z o.o. Projekt techniczny wielobranżowy modernizacji kontenera nr 2 pilotażowej instalacji oczyszczania ścieków z IMOS w EDF, Rybnik
42015 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Koncepcja instalacji ppoż. pola zbiorników międzyoperacyjnych
52015 ZARMEN Sp. z o.o Dokumentacja techniczna chłodnicy 4VRZ dla ARCELOR MITTAL POLAND
62015 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Dostawa zbiorników ciśnieniowych zgodnie z wymogami Dyrektywy 97/23/EC (dokumentacja, kompletacja dostaw, ocena zgodności)
72015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Dokumentacja wykonawcza zabudowy nowego kolaescera do robijania emulsji olejowej w gorącym roztworze mocznika w węźle krystalizacji Instalacji Mocznika w bud.453. (Projekt wielobranzowy)
82015 Zakłady Chemiczne WARTER Sp. z o.o. Projekt bazowy wraz z kalkulacja kosztów inwestycji dla instalacji rozfrakcjonowania alkilatu surowego.
92015 Zakład Budowy Urządzeń Przemysłowych "STAL-CHEM" Analiza termiczna rorociągów pary i kondensatu z wytwornicy pary
102015 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Wykonanie rurociągów ciśnieniowych węzła załadunku produktów i rozładunku surowców instalacji wydzielania sulfochlorku dimetyloaminy i desorpcji chlorowodoru z chlorku sulfurylu zgodnie zwymogami Dyrektywy 97/2/3EC i podlegających pod nadzór UDT.
112015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Remont budynku 247
122015 FAMET S.A. Projekt tras sprężonego powietrza do siłowników chłodnicy 120E03
132015 ZARMEN Sp. z o.o Wykonanie dokumentacji zgodnie z wymaganiem UDT wymiany dachu dla zbiornika magazynowego wody amoniakalnej.
142015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Koncepcja przebudowy hali - budynek 211
152015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Opracowanie dokumentacji modernizacji zbiornika stokażowego kwasu azotowego
162015 AVANTOR Automatyzacja dozowania HNO3 do reaktorów syntezy kwasu selenowego
172015 Introl-Energomontaż Sp. z o.o. Dokumentacja zgodna z wymaganiem Dyrektywy 97/23/EC rurociągów pary dla potrzeb zabudowy nowej turbiny w EC Zduńska Wola
182015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt technologiczny "Układ separacji tlenku węgla z kondensatu po sprężarce K102/1
192015 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Dokumentacja rurociągów teflonowanych na węźle rafinacji.
202015 ZARMEN Sp. z o.o Dokumentacja zbiornika magazynowego ługu sodowego zgodnie z wymaganiami PN-EN-14015
212015 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Modernizacja kolumny K-410 (zamiana kolumny półkowej na kolumne z wypełnieniem pakietowym)
222015 PRO-ZAP Projekt koncepcyjny "Przejezdny układ pompowy".
232015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Rozbudowa węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika (Projekt do pozwolenia na budowę, oraz techniczny wielobranżowy)
242015 FAMET S.A. Wykonanie projektu AKP dla chłodnic A-101 i A-102
252015 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Wykonanie stanowisk do napełniania surowców i oprózżniania produktów w formule zaprojektuj i zbuduj
262015 SGL CARBON POLSKA S.A. Opracowanie schematów P&ID dla wydziału RZ
272015 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Dokumentacja Zakładu Dużego Ryzyka dla zakładu Fluorochemika (ROB, PZA, WPOR)
282015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Dokumentacja techniczna stanowisk do załadunku i przeładunku ubocznego strumienia ciekłego powstałego w procesie produkcji aldehydów oraz alkoholi
292014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt koncepcyjny intensyfikacji roztworów mocznika
302014 PCC Rokita SA Wielobranżowy projekt wykonawczy instalacji kompresora wodoru
312014 Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. Dokumentacja wykonawcza i odbiorcza reaktorów dla zakładu Fluorochemika Poland Sp. z o.o.
322014 Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Wieża Cobalt – rozpracowanie technologiczne
332014 Introl-Energomontaż Sp. z o.o. Dokumentacja rurociągu pary łaczącego kocioł z turbiną dla EC Andrychów
342014 Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. Odtworzenie rurociągów OXO – dokumentacja wstępna
352014 PETRO EnergoRem Sp. z o.o Płock Aktualizacja dokumentacji dla instalacji TEiG II
362014 TAURON Wytwarzanie – Elektrownia „Blachownia” Modernizacja wodorowni bloku nr 1, nr 2, nr 4 w celu wyeliminowania zagrożenia wybuchowego
372014 Air Products Gazy sp. z o.o Dokumentacja naprawy zbiornika tlenu
382014 Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. Płock Koncepcja projektowa przyjęcia, magazynowania i przeładunku produktów chemicznych w Bazie Paliw 13 w Zawadówce
392014 BELMAR Sp. z o.o. Dokumentacja techniczna branży mechanicznej reaktora uwodornienia wraz z urządzeniami peryferyjnymi na terenie SOLVECO S.A.
402014 Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. Projekt wykonawczy modernizacji podgrzewacza E-117N/1
412014 BELMAR Sp. z o.o. Projekt budowlany do pozwolenia na budowę „Konstrukcje stalowe podestu obsługowego”
422014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt wykonawczy modernizacji stacji redukcji pary na Instalacji Saletrzaku
432014 Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Drobne prace projektowe, adaptacja dokumentacji technologicznej i wykonanie podziału rurociągów
442014 Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. Usprawnienie reaktywacji chemicznej katalizatora
452014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt wykonawczy i dokumentacja do pozwolenia na budowę „Parking przed bud. 169”
462014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt wykonawczy stanowiska do rozładunku autocystern z aldehydami masłowymi
472014 Avantor Performance Materials Poland S.A. Projekt koncepcyjny “stacja magazynowania surowców płynnych”
482014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt wykonawczy chłodnicy oleju sprężarki Centac nr 2
492014 3M Wrocław Sp. z o.o. Projekt techniczny stacji usuwania formaldehydu
502013 Avantor Performance Materials Poland S.A. Dokumentacja wykonawcza „Zabudowa przejezdnego układu filtracyjnego na stacji rozładunku metanolu, acetonu i 2-propanolu”
512013 INTROL SA Dokumentacja wykonawcza „Integracja systemów teletechnicznych zapory Świnna Poręba”
522013 3M Wrocław Sp. z o.o. Projekt Koncepcyjny instalacji do wytwarzania materiałów filtracyjnych „STARFLOWER”
532013 VST Engineering spol. s r.o. Czechy Dokumentacja powykonawcza „Instalacja elektryczna zasilania i sterowania systemu przeciwwybuchowego ANTIDET w EC Kozienice”
542013 BELMAR Sp. z o.o. Projekt techniczny Instalacji modelowej do badań i demonstracji procesu ISOBIS – technologii otrzymywania izomeru p,p-BPA o czystości nie niższej niż 99,95%m/m (Instalacja Dianu dla ICSO Kędzierzyn)
552013 Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. Dokumentacja wykonawcza „Wydzielenie kolumny nr techn. 1-1123 do procesu wymiany katalizatora - remont rurociągów”
562013 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o. Koncepcja Techniczno–Kosztowa „Zbieranie i zagospodarowanie odpadowego LPG z cystern kolejowych w Lotos Kolej Sp. z o.o.”
572013 Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. Projekt wykonawczy „Zabudowa dodatkowych zabezpieczeń na reaktorze R-1N instalacji Bezwodnika Kwasu Ftalowego”
582013 Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. Projekt wykonawczy „Zabudowa przepływomierza pary dla kotła parowego Instalacji OXO”
592013 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna s.a. Bełchatów Kompleksowy Projekt Techniczny modernizacji układu regulacji prędkości obrotowej pomp wody zasilającej dla kotła parowego OP-230 nr 4 w ECII
602013 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt Koncepcyjny „Modyfikacja układu orurowania w obrębie chłodnicy aldehydu masłowego poz. 2-1515”
612013 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt Koncepcyjny „Modyfikacja układu kondensatora kolumny stabilizacyjnej poz. 2-1517”
622013 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt Techniczny „Zabudowa nowych filtrów paliwa” na Instalacji OXO
632013 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z dokumentacją do pozwolenia na budowę „Zabudowa nowych stanowisk do rozładunku mediów z cystern samochodowych i kolejowych” na Instalacji OXO.
642013 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt koncepcyjny i wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z dokumentacją do pozwolenia na budowę „Węzeł łapaczki oparów BKF” Instalacja Estrów
652013 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt Techniczny „Dobór i zabudowa filtrów wody chłodzącej dla uszczelnień mechanicznych mieszadeł reaktorów oxo”
662013 INTROL SA Dokumentacja elektryczna wyprowadzenia mocy w ramach projektu Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie
672013 INTROL SA Projekt Wykonawczy Instalacji Oczyszczania Odcieków Składowiskowych i Ścieków Gospodarczych i Bytowych w ZUO Promnik k. Kielc
682012 POCH S.A. Projekt Techniczny „Przebudowa Hali 6”
692012 SYNTHOS Dwory 7 Spółka z o.o. Modernizacja instalacji oświetlenia kotłów K-3 I K-4 W BUD. A-110
702012 PCC Rokita SA Analiza Techniczno-Kosztowa ”Modernizacja stacji odparowania propylenu”
712012 PCC Rokita SA Wielobranżowy projekt wykonawczy „Modernizacja stacji odparowania propylenu
722012 PROREM Sp. z o.o. PT „Modernizacja układu zapalarki pochodni amoniaku X-1, X-100”
732012 VST Engineering spol. s r.o. Czechy Instalacja elektryczna zasilania i sterowania systemu przeciwwybuchowego ANTIDET w EC Kozienice
742012 PPU BIPRORAF sp. z o.o. / PHILIPS Lightning Poland SA Projekt Technologiczny „Modernizacja technologii wytrawiania skrętek wolframowych na rdzeniu żelaznym”
752012 ZAK Spółka Akcyjna Wielobranżowa dokumentacja techniczna „Stanowisko załadunku autocystern technicznymi roztworami mocznika”
762012 TAURON Wytwarzanie – Elektrownia „Blachownia” Projekt i prace wykonawcze „Modernizacja instalacji elektrycznych w strefach wybuchowych”
772012 PCC Rokita SA PT „Modernizacja instalacji zraszaczy p.poż punktu rozładunku fosforu X–110 z cystern kolejowych na wydziale FTT-1”
782012 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Opracowanie koncepcji sposobu likwidacji problemu klinowania się kamienia wapiennego w lejach zbiorników kamienia nad wagoprzenośnikami i zaklejania się leja poniżej kruszarek kamienia
792012 ASTER ZAK Sp. z o.o. Dokumentacja branży elektrycznej „Wymiana wyposażenia elektrycznego pól rozdzielni 6kV Bud. 220”
802012 SILEKOL Sp. z o.o. Projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy „Generator energii elektrycznej – utylizacja pary”
812012 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Koncepcja załadunku roztworów mocznika
822012 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Opracowanie dokumentacji technicznej chłodnicy
832012 PCC Rokita SA Analiza techniczna „Symulacja układu destylacji izopropylofenoli” oraz „Symulacja pracy i optymalizacja pracy istniejącego układu destylacyjnego do oddestylowania fenolu”
842012 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt Techniczny i Budowlany „Zabudowa filtra surowego estru F/N4”
852012 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. Police Wykonanie koncepcji modernizacji istniejącego układu oczyszczania gazów
862011 BIPROZAT Sp. z o.o Koncepcja Techniczno-Kosztowa Zabudowa nowego kompresora wodoru obiegowego dla instalacji uwodornienia fenolu na katalizatorze Pd
872011 INTROL SA Wielobranżowy projekt wykonawczy „Instalacja magazynowania i transportu biomasy do palników kotła w EC Zofiowka”
882008 PCC Rokita SA Projekt technologiczny i wykonawczy „Zabudowa kolumny do destylacji chlorobenzenu”.
892008 PCC Rokita SA Projekt technologiczny i wykonawczy „Instalacja tlenku propylenu"
902007 PCC Rokita SA Dokumentacja techniczno –rejestracyjna TDT dot. istniejących urządzeń do nalewania i opróżniania (UNO)
912007 PKN ORLEN SA Projekt bazowy i wielobranżowy projekt wykonawczy Modernizacja i intensyfikacja Instalacji Tlenku Etylenu i Glikolu II do 95000 ton/rok”
922007 ORLENAUTOMATYKA Projekt Wykonawczy ”Wymiana i rozszerzenie systemu DCS na Instalacji Tlenku Etylenu i Glikoli II„
932007 WIWAX Płock Projekt budowlany do pozwolenia na budowę „Instalacja oczyszczania wosków polietylenowych

Certificates and awards