Biuro Inżynierskie „ATECHEM” sp. z o.o.
oferuje usługi w zakresie projektowania
i ekspertyz technicznych dla potrzeb przemysłu.

Działamy na rynku od 2002 roku. Stawiamy sobie za główny cel wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów oraz rozszerzanie zakresu świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Głównym obszarem naszego działania są usługi projektowe dla zakładów sektora chemicznego,
energetycznego, petrochemicznego i rafineryjnego.

Opracowujemy dokumentację projektową dla wszystkich etapów procesu inwestycyjnego.
w specjalizacjch:

Współpracując z firmami wykonawczymi realizujemy kompletne dostawy urządzeń ciśnieniowych (zbiorników, wymienników ciepła, rurociągów), zbiorników magazynowych, oraz urządzeń do napełniania i opróżniania (NO) wraz z niezbędną dokumentacją przeznaczoną do uzgodnienia w Jednostkach Notyfikowanych oraz do rejestracji w UDT i TDT.

Zapraszamy do współpracy