W zgodzie z zasadami

W celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez nas działalności z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa oraz przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi, jak również zasadami etyki, w Grupie Introl zostały wprowadzone Procedury compliance.

Zapraszamy do pobrania i zaznajomienia się z obowiązujacymi procedurami i kodeksami: